התקשרו עכשיו לשיחץ ייעוץ חינם!  0515533400

השבת רכוש שואה | השבת רכוש יהודי


Blog Post


השבת רכוש שואה | השבת רכוש יהודי

השבת היא אחד מהמושגים המרכזיים והחשובים בהכרתנו עם היהדות. זו מסורת שמחייבת מנוחה פיזית ונפשית, עצירת כל הפעולות השגרתיות וההתמקדות ברוחניות ובקשר עם האל, הקהלה והמשפחה. ובנוסף לכך, השבת מגיעה כרכוש שואה, כאסטרטגיה של הישרדות, וכחלק מהזהות היהודית גם לאחר השואה.

היסטוריה של השבת והשפעתה

בתחילת ההיסטוריה, השבת הייתה זוג קודש – קודש שבני ישראל קודשו לשם שם האל. תוצאה זו שרשה עמוק-עמוק בעבר של היהודים, ושפעה על כל אספקטי החיים. היא הייתה מתנה שהאל נתן אגניםם, אפשרות למנוחה ופגישה עם האל. עובר ושב, השבת התהוותה למושג מרכזי בתרבות היהודית, המשפיעה גם על אורח חיים, מוסר, משפט, חינוך, ועוד.

בעת שהשואה פרצה, נבנה משמעויות חדשות של השבת. השבת הפכה לאי במצוקת השואה, רגע של מנוחה מהפחד ומהנוראות. היא הפכה לרכוש שואה – דבר חם וחי, שזכר את החיים לפני השואה ונתן תקווה לעתיד. למרות הסבל, היהודים הצליחו לשמר את מנהיגות השבת גם במחנות ההשמדה, בהפכם את השבת לרכוש שואה, לסמל של התקוממות ושל הישרדות.

השבת כרכוש אישי

לשאול את אדם על השבת, זה כמו לשאול אותו על אהבה שלו הפרטית – היא תלויה בייחוד האישי כל כך. זו חוויה אישית מרכזית, מעמיקה ומשמעותית. במהלך השבת, היהודים נותנים מנוחה לעצמם, לביתם, לבני משפחתם, ולקהלה שלהם. הם מקדישים את הזמן למחשבה, לתפילה, למנוחה, ולחברה. זו הרגע השקט שבהם הם יכולים להרגיש נוכחות האל.

השבת מאפשרת ליהודים להתמרד במשא ומתן החיים היומיומיים. זהו זמן של מנוחה ושלווה, שבו הם יכולים להתמקד במה שחשוב באמת. זו היום שבו הם מתפנים מחי העסקים המולהלים ומקדישים זמן למשמעות החיים. השבת היא יום של בידוד ושל עיון בעצמי.

השבת אחרי השואה

מצד אחד, השבת הייתה שואה. היא הייתה יום של טרור וחשש, בו יהודים נרדו, הועברו למחנות הריכוז של הנאצים ונהרגו. אבל מצד שני, השבת הפכה לנס. היא הפכה לייחס שיכול להישמר גם במקום הכי פחות מקשר ליהדות.

המשמעות של השבת הייתה חזקה מתמיד אחרי השואה. היא הפכה לרכוש שואה, מסמל של התנגדות ליאוש, לתקווה במקום שאין הייתה שום תקווה. השבת הפכה להיות לא רק חוויה גאולית, אלא שיקום הידע והמסורת היהודית במתיהו נכרתו. זו הייתה נקודת התחלה לגאולה חדשה, לשמירה על מורשתו של עם ישראל.

Image 1

השבת בזמן השואה: סיפורים של ניצולים

בתקופת השואה, הרבה מהיהודים לא היה להם מה להציג או לתלות על הקיר או לשים בתיק. אבל השבת, רכוש שואה שלהם, היא משהו שלא הצליחו להכות מהם. מובן שיש משמעויות רבות לרעיונות הללו. דרך אחת לחשוב על זה היא שהשבת הייתה משהו שהם יכלו להביא איתם לנחשולי השואה, זכר מהבית שלהם שתקע אותם למשך מאמצים מרהיבים.

היו סיפורים מרגשים של יהודים ששמרו את השבת במחנות ההשמדה על פני כל ההסתכנויות. הם מצאו דרכים ליצור את רוח השבת באמצע החושך, מתוך הכיבוש, הם התנסו בלחגוג את החג המקדש.

השבת כאסטרטגיה להישרדות

אם נחפש אחר המשמעות המשותפת של המסופרים על שמירת השבת בשואה, נמצא שהשבת הפכה לאסטרטגיה של הישרדות. ליהודים הייתה האמונה בלתי מנותקת בהקשר של קיומם נוסף והשבת כביכול, נתנה להם לקשר אל המחר, להחבק בדמה את דמות הכניסת השבת תוך מאמץ הואמן לנוף שעקמו את ראשם באובדן.

חגיגת השבת היא לא תהליך חיצוני, אלא תלהיבה ממביטה שהתרחשה בפנים, בנשמה היהודית ששרדה את מהלך ההשמדה. החגיגה של השבת בחיוך עם משפחתם, בדמות מרגעים של כאב עם האהבה, בדיונים של החיים והמוות, שמור על כל היום של השבת תהליך.

השבת המודרנית בקהלה היהודית

השבת היום אצל מרבית היהודים מודרנית לעומת המסורת המקורית. בראשית, השבת היתה יום של מנוחה מלאה, אך עם התהוות הדת המודרנית, נעשו שינויים בהתנהלות השבת. אף על פי כך, אין המשמעות של השבת נאבדת. מרבית היהודים מאמינים שהשבת זו רמז לבריאת העולם ותורה מהחיים העסקיים שיכולים להימנע. השבת התפתחה מיום שבו הפסק מלא של העבודה, ליום של טקסים דתיים, שהם חלק בלתי נפרד מחיי הדת היהודית.

השבת הפגתה את מעמדה בחברה היהודית המודרנית והיותה יום מיוחד מתוך ששת הימים. ישנן הבנות שונות למוסד השבת בעידן המודרני והן משתנות בהתאם להבנה של המנהגים האישיים של כל אחד.

השבת כרכוש שמשפיע על החיים היהודיים

השבת, בראש ובראשונה, היא רכוש יהודי, רכוש שמשקף את הקישור האישי והקהילתי של האדם לערכים ולעקרונות יהודיים. פיקוח על השבת לא הוא רק שמירה על חוקי התורה – הוא גם פעילות שמתקיימת במחשבה ובתחושה של שייכות לקבוצה רחבה של אנשים שחולקים את אותם הערכים.

המנהגים של שבת, כמו קידוש, הדלקת נרות והבדלה, הם חלק בלתי נפרד מהחיים היומיומיים של מרבית היהודים. מניסיון חיים יהודי מודרני, אנו רואים את השפעת המסורת אפילו בתקופות של שינוי חפוז. בעצם שמירה על השבת מעניקה למשתמש את התחושה שהוא שייך למשהו גדול ממנו, למשהו שהוא נמשך מאז סוף העולם ונמשך ללא סוף.

++

Image 2

השבת בחיים של יהודים לא דתיים

משמעות השבת אינה נגמרת מחוץ לשילוב הדתי. גם יהודים שאינם מאמינים או שאינם מתקיימים באופן מלא במסגרת הדתית, יכולים למצוא בשבת משמעות עמוקה ומרכז מחזק. השבת מציעה שפה קולקטיבית של מנוחה, שלעתים גורסת בה את השוויון הבנאדם ואת החשיבות של המנוחה מעומס החיים.

תחושת השבת ללא נחיתות דתית

גם ללא הקדמה תורנית, אפשר לתת לשבת משמעות. כמפגש משפחתי מיוחד, כהפסקה מהרבד החיים, כרגע של התחשבות ותכנון מחדש. טבלאות אלמנטים של הטקסים השובתיים, כמו קידוש, הדלקת נרות, והבדלה, יכולים לקבל ממדים חדשים של משמעות כאשר הם מתרחשים בקשר למסגרות החיים והערך שליהודים לא דתיים.

השבת היא אינה רק מצווה הדתית, אלא גם עקרון חיים מרכזי לתרבות היהודית. בשבת אנחנו מנוחים, אנו ממוקדים במה שחשוב באמת, ואנו מקיימים מסורת שהפכה לרכוש נפשי. גם אם לא אנו עוקבים אחרי כללי ההלכה, את השבת אנו יכולים לגוון בצורה שמזכירה את הקשר שלנו למסורת היהודית, ולאפשר לנו למצוא בה משמעות חדשה.

Image 3

בהתקנה של סיפור זה, אנחנו משקלים את העומק המיוחד של השבת כרכוש. רכוש זה אינו ממשי, אלא נפשי ומרחבי. הרכוש הזה נחצב בסיפור היהודי האישי והקולקטיבי, משאידת השואה ועד למסורת היהודית הממושכת, מהמרד החסר תקווה של השואה ועד לתקווה שהשבת מאפשרת.
השבת, כרכוש שאנו מחזיקים בו, היא מאמץ אנושי מרגש לשמר את האבן הפינתית של מורשתנו. דרך הקיום של השבת, אנו משרתים את זכרם של האבות שלנו המשואות, וממשיכים להעביר את המסורת אל הדורות הבאים.
אנו מזמינים את השבת ללבנו במלא כבוד, במחויבות לנורמות הדתיות, או בחיפוש אחר משמעות, גם אם אנו לא דתיים. אנחנו מגלים, שדרך השקת חיינו בשבת, אנחנו מאפשרים לעצמנו להתנשא מעבר ומעבר לקשיי היומיום.
השבת היא לחמנו, מימנו, מנוחתנו, ורפאנו. היא האור שמאיר לנו בזמנים האפלים, והמרחב שבו אנו מוצאים את הכוח להמשיך. השבת, בסופו של דבר, .
ערך זה הזכיר את השבת כרכוש, רכוש שאינו אפשרי לשנות או להסיר מאיתנו. זו היישות שמחזיקה אותנו יחד, ממשיכה לתפקד כגשר בין העבר להווה, ומאפשרת לנו להעמיד מול העתיד עם תקווה.

© 2023 My Blog


השבת רכוש שואה | השבת רכוש יהודי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צלצלו עכשיו 0515533400